Certeco-Zorg is een flexibele eenmanszaak die gespecialiseerd is in het begeleiden en/of verzorgen van mensen met een psychische stoornis en lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dit varieert van het begeleiden en/of verzorgen van groepen tot individuele begeleiding.
Zoek je ondersteuning?

Noah Notten

Voor wie? Voor cliënten, ouders en vertegenwoordigers.

 • Ik werk zowel met volwassenen als kinderen.
 • Coaching voor mensen met levensvragen.
 • Woon en/of activiteitenbegeleiding.
 • Ondersteuning bij persoonlijke verzorging - ADL.
 • Gezinsbegeleiding.

Doelgroepen waar ik onder andere mee werk zijn mensen met:

 • Een verstandelijke en lichamelijke beperking
 • Autisme
 • ADHD
 • ADD
 • LVG jongeren en volwassen
 • Palliatieve zorg
 • Dementie

Lees meer

Nu een lijst met enkele voorbeelden van het soort hulp die ik geef:

 • Individuele woonbegeleiding.
 • Activiteiten begeleiding voor volwassen als zowel kinderen.
 • Sportbegeleiding voor mensen met een beperking (begeleiding activiteiten buitenshuis zoals rolstoelrugby, zwemmen, etc.
 • Hulp bij het uitvoeren van dagelijkse terugkerende huiselijke activiteiten.

Omschrijving van mijn werkstijl:
Enthousiast, betrokken, sociaal, open, empatisch, vriendelijk, positief, opbouwend, vastberaden, assertief.

Ik heb veel werkervaring en daardoor ben ik breed inzetbaar, dus bel of mail me gerust met je hulpvraag.

Over Certeco-Zorg

Certeco staat voor zekerheid in het Esperanto. De zekerheid die Certeco-Zorg wil bieden in zorg is dat de begeleiding op de individuele cliënt is gericht: zorg op maat.

Over Certeco-Zorg

 • Wat zegt de cliënt:

  Mijn kwaliteiten bevinden zich in de directe omgang met de cliënt. Kijken naar wat de cliënt non-verbaal duidelijk wil maken. Luisteren naar de klank van de woorden. Niet primair naar wat er gevraagd of gezegd wordt, maar hoe het wordt gezegd. Is de mimiek ontspannen? Zijn de schouders ontspannen? Kijkt de cliënt rustig uit zijn/haar ogen? Is de klank van de stem in overeenstemming met de woorden die worden gesproken?

 • Werken met groepen:

  In veel instellingen heb ik gezien dat een cliënt behandeld wordt naar de uitkomst van een test. De uitkomsten van testen staan vooraf vast. Als de cliënt binnen een bepaalde uitkomst valt, dan wordt hij of zij zo behandeld of begeleid. Dit “label” komt in een dossier te staan en dat gaat overal mee naar toe, terwijl de cliënt zichzelf vaak verder wil ontwikkelen en dit ook daadwerkelijk doet. De uitkomst van een test een jaar later of zelfs een week later kan een hele andere uitkomst geven. En dan ligt het er ook nog aan welke test er wordt gedaan. Een andere test kan ook een andere uitkomst geven.

  Mede om deze reden behandel ik een cliënt dus niet alleen naar de uitkomst van een test, maar ook hoe deze nu leeft en wat hij aan kan en/of wil.

Lees meer
 • Werken met individuele cliënten thuis:

  In mijn werkwijze neem ik mijn enthousiasme, warmte en vrolijkheid altijd mee. Ik voel me betrokken en leer je graag kennen. Zo kunnen we samen kijken naar wat jij nodig hebt, want ieder mens is uniek. Mede door mijn werkervaring ben ik goed in het nemen van initiatieven, overzicht houden over de taken en kan ik e.v. de cliënt aansturen als die dit nodig heeft (bv bij kinderen en mensen met een beperking). Naast het uitvoeren van praktische taken of samen activiteiten doen is er bij mij altijd ruimte om je verhaal kwijt te kunnen en indien nodig een begeleidend gesprek. Ik zie ernaar uit om met je te werken!

 • Vergoeding en woonplaatsen:

  Vergoeding van hulp via Certeco-Zorg is mogelijk via een PGB, ZZP(Zorg Zwaarte Pakket), ziektekostenverzekering, etc.

  Hulp bij het aanvragen van een vergoeding is mogelijk. Mijn huidige woonplaats is Arnhem en mijn werkgebied is rond 30 km hieromheen.

Bel of mail me via het contactformulier als je vragen hebt of denkt dat Certeco-Zorg iets voor jou is, ik help je graag verder!

Noah Notten

Over mijzelf

Mijn naam is Noah Notten en ik ben de oprichter en eigenaar van Certeco-Zorg. Ik ben woonachtig in Arnhem en werk al meer dan 10 jaar als begeleider en/of verzorger van de meest uiteenlopende doelgroepen en individuele cliënten. Mijn kennis van die doelgroepen is heel divers.

Ik ben begonnen met stages met o.a. dak- en thuislozen, in het speciaal onderwijs en een justitieel internaat als afstudeerstage. Waarna ik direct aan de slag ben gegaan binnen een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-19 jaar met een licht verstandelijke beperking. Hier ben ik werkzaam geweest binnen de crisisopvang en een buitenhuis voor jongeren en jongvolwassenen.

Lees meer

Daarna heb ik mijn werkzaamheden stilgelegd om te gaan backpacken door Azië, Europa en Australië.

Toen ik terugkwam in Nederland ben ik gaan werken voor gespecialiseerde bureaus in de zorgsector. Ik ben gaan werken in de gehandicaptenzorg. Hier bood ik 1 op 1 begeleiding aan twee SG-LV (sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt) jong volwassen en een groep volwassenen. Na een aantal jaren ben ik via een ander bureau gedetacheerd naar de gehandicaptenzorg van groepen volwassenen met een gecompliceerde hulpvraag en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Na deze periode ben ik aangenomen als leraar ondersteuner binnen het speciaal onderwijs. Dit was vanwege ziekte binnen de school.

Uiteindelijk ben ik na al deze ervaringen tot de conclusie gekomen dat ik het tijd achtte om al deze specifieke ervaringen en ontwikkelingen om te zetten naar een zzp-erschap. Dit heb ik altijd al geambieerd. Op deze manier ben ik flexibel inzetbaar binnen alle diverse doelgroepen waar ik zoveel plezier uithaal om mee te werken.

Inmiddels ben ik sinds 2012 werkzaam als zzp-er en heb ik in de afgelopen 2,5 jaar veel ervaring mogen opdoen in de meeste diverse doelgroepen en cliënten.

Wereldreis

Van mijn 25e tot 31e heb ik veel gereisd. Over de hele wereld met een backpack. Eerst jarenlang door Europa, vanuit mijn studeer- werksituatie.

Hierna heb ik besloten om 2,5 jaar met de backpack een wereldreis te gaan maken. Acht maanden Azië, acht maanden Europa en acht maanden Australië. in zes jaar heb ik in totaal 27 landen bereisd. Mede hierdoor ben ik gevormd tot een zelfstandig, standvastig, assertief en krachtig karakter met doorzettingsvermogen. Ik heb een goed gefundeerde mening en kan deze beargumenteren. Ik ben iemand die niet snel van de wijs te brengen is en sterk in zijn schoenen staat. Ik heb geleerd om met de meest uiteenlopende karakters om te gaan, vanuit de meest uiteenlopende culturen en maatschappelijke posities.

Opleidingen en cursussen

Ik heb de opleiding SPW 4 (Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4) afgerond. Waarna ik verschillende cursussen heb gevolgd, zoals:

 • Cursus teamcompetentie gericht werken
 • Cursus competentie gericht werken (gericht op de cliënt)
 • Cursus CFB (controle fysieke beheersing)
 • Medicatietoets (bevoegd om medicatie te verstrekken en uit te zetten).
Aanbod

Betrokkenheid en objectiviteit

Naast het opdoen van gerichte theoretische en praktische kennis heb ik zowel studie, cursussen en daarnaast jarenlange praktijkervaring in de meest uiteenlopende doelgroepen: groepsleider in tehuizen en gezinnen, woonbegeleiding voor mensen met een beperking, activiteitenbegeleiding, samen huishoudelijke taken uitvoeren, rolstoelbegeleiding, enz.

Met deze kennis en werkervaring heb ik de volgende specifieke eigenschappen ontwikkeld:

 • Assertieve en consequente persoonlijkheid.
 • Relevante theoretische en praktische kennis.
 • Gerichte ervaring met invalswerk.
 • Ondersteuning van teams.
 • Brede en open visie.
 • Afgemeten zorg en begeleiding van de individuele cliënt.
 • Individuele groepsbegeleiding.
 • Crisiszorg.
 • Herstellen van crisissituaties binnen groepen.
 • Betrokkenheid en objectiviteit bij de groep van de groepsbegeleiders zowel als bij die van de cliënt(en).
 • Analyse en advisering van zowel groepsprocessen als individuele begeleiding.
 • Jarenlange ervaring in het opbouwen van nieuwe groepen.

Al deze persoonlijke eigenschappen en opgedane ervaringen in mijn rugzak maken dat ik flexibel inzetbaar ben op de meeste uiteenlopende groepen binnen de zorgbegeleiding.

Lees meer

Financieel voordeel

Het kan zeer voordelig zijn om een zzp-er in te zetten:

 • Er is geen sprake van werknemerskosten.
 • Er zijn minder administratieve lasten. Enkel de verwerking van een factuur.
 • Je zit er niet aan vast. Je huurt de zzp-er enkel in voor de klus die er op dat moment is.
 • Een zzp-er is specialist op het gebied waarvoor hij/zij ingehuurd wordt.
 • Bij een uitzendbureau worden naast de daadwerkelijke kosten voor dienstverlening in rekening gebracht. Dit is vaak de oorzaak dat het tarief hoger ligt dan het factuurtarief van de zzp-er.

Vergoeding

Vergoeding van hulp via Certeco-Zorg is mogelijk via een PGB, ZZP(Zorg Zwaarte Pakket), ziektekostenverzekering, etc.

Hulp bij het aanvragen van een vergoeding is mogelijk. Mijn huidige woonplaats is Elst (Gelderland) en mijn werkgebied is rond 30 km hieromheen.Visie

Geregeld heb ik gezien dat er in de begeleiding veel wordt verwacht van de groep aan de hand van wat de begeleider wil. Daarbij wordt vaak vergeten om te kijken naar de wensen van het individu. In mijn visie staat het individu, het belangrijkste onderdeel van de groep, voorop. Vaak wordt het individu vergeten in mijn ogen.

Waar ik mij op focus is “wat zegt de cliënt nu werkelijk” en “wat verwacht hij/zij van mij als begeleider”. Hier ga ik mee aan de slag.

In de afgelopen jaren heb ik hier verbluffende resultaten mee behaald bij zeer complexe cliënten. Cliënten die vooraf bestempeld werden als “lastig” of dat ze uitgeleerd waren.

Alles wat ik zie en wil inzetten in de begeleiding valt of staat bij uitvoering en gedetailleerd overleg met de begeleiders. Deze staan bij mij vooraan.

Lees meer

Bij veel instellingen heb ik binnen groepen gewerkt, waar het mij opviel dat er veelal vanuit cliëntendossiers gewerkt werd. Deze zijn ook niet altijd up to date. Mijn visie is dat ik hierom heen wil kijken. Het dossier is natuurlijk een indicatie en vele uitkomsten zullen ook heel dicht bij de cliënt komen, alleen staat het individu voorop. Zo kan er worden gekeken naar wat er op dat moment nodig is om de cliënt objectief waar te nemen en te begeleiden: zorg op maat.

In mijn begeleiding ben ik de leiding nemende, alleen geef ik de cliënt de zekerheid dat zij gehoord worden in hun vragen en verlangens. Er zal duidelijkheid worden geschapen in de verwachting van het gewenste gedrag. Dit gebeurd op een dusdanige manier dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden in het kunnen van de cliënt.

Na jarenlange ervaring binnen veel verschillende instellingen en doelgroepen heb ik geconstateerd dat er veel wordt gehandeld naar de beperkingen van de cliënt. Terwijl ik ervan overtuigd ben je een hele andere interactie met de cliënt krijgt, wanneer je kijkt naar de mogelijkheden van de cliënt en dat stimuleert en motiveert. Hierbij is zekerheid nodig vanuit de begeleiding. Zekerheid dat er duidelijk en consequent wordt gehandeld. Met één doel: het opbouwen en laten groeien van de cliënt in zijn/haar mogelijkheden.

Neem contact met mij op